Eind november overhandigde Thera Postma de Stichting Parkinson in Beweging een prachtig bedrag van bijna 1000 euro. Haar man, oud-notaris Postma wilde bij zijn uitvaart geen bloemen, maar vroeg aan de genodigden een donatie aan onze stichting. Thera heeft zelf parkinson en weet hoe belangrijk bewegen is. Peter van Dijk heeft als oprichter en nu ambassadeur van de stichting het contante geld van Thera Postma in ontvangst genomen.

Wilt u onze stichting ook steunen? Kijk voor meer info op  https://www.parkinsoninbeweging.nl/stichting/steun-parkinson-in-beweging/ of stuur een mail naar info@parkinsoninbeweging.nl