Dans op Recept voor mensen met Parkinson vanaf 2022 deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering

Vanaf 1 januari 2022 worden de danslessen van Dans op Recept voor mensen met de ziekte van Parkinson (deels) vergoed door De Friesland. Daarmee is deze zorgverzekeraar de eerste die het belang van dans en beweging onder leiding van professionele dansdocenten erkent. De lessen van Dans op Recept vinden plaats op tien locaties verdeeld over heel Friesland. Vergoeding van de danslessen vindt plaats vanuit de aanvullende verzekeringen AV Extra en AV Optimaal.

Belang van dans voor Parkinson gebleken uit wetenschappelijk onderzoek

Dans op Recept biedt sinds 2017 danslessen gericht op mensen met de ziekte van Parkinson aan. Het Friese initiatief werkt daarin samen met Revalidatie Friesland. Vanuit het Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek en Dans van Revalidatie Friesland is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de danslessen. De danslessen van Dans op Recept bleken het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van de deelnemers te verbeteren. Tevens zag men een vermindering van de ernst van de Parkinsonsymptomen en ging 55% van de deelnemers geen of minder fysiotherapie gebruiken.

De Friesland stimuleert positieve gezondheid

Cid Berger, directeur Merk, Marketing & Sales van De Friesland: “Stichting De Friesland heeft de ontwikkeling van dit Friese initiatief de afgelopen jaren gesubsidieerd. Inmiddels is bewezen dat dansen een positief effect heeft op zowel het fysiek als mentaal functioneren van mensen met Parkinson. Een mooi voorbeeld van positieve gezondheid. Daarom verlaagt De Friesland de financiële drempel voor deelname aan deze danslessen.”

Danslessen laagdrempelig en aangepast op mogelijkheden deelnemers

De danslessen van Dans op Recept zijn specifiek afgestemd op de doelgroep en de individuele deelnemers met Parkinson. Hierdoor zijn ze voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die rolstoel gebonden zijn. Ervaring met dans is geen vereiste. Ook mantelzorgers zijn welkom in de les.

Marlien Seinstra, artistiek leider Dans op Recept: ‘We zien dat de danslessen enorm bijdragen aan het welzijn van onze deelnemers, zowel fysiek als mentaal. Mensen bewegen makkelijker en het plezier in dansen en het contact met anderen zorgt ervoor dat ze beter in hun vel zitten. We werken met professionele dansdocenten die speciaal voor deze doelgroep bijgeschoold zijn, zo kunnen we ze de juiste begeleiding geven. Zo kan iedere deelnemer op zijn of haar eigen niveau meedoen. Dat De Friesland deze lessen nu vergoedt is voor Nederland baanbrekend en voor ons echt een erkenning voor wat we doen met Dans op Recept.’

Over Dans op Recept 

Sinds 2017 biedt Dans op Recept danslessen voor mensen met de ziekte van Parkinson op diverse locaties door heel Friesland. Lessen worden gegeven in Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Harlingen, Franeker, Bolsward, Drachten, Heerenveen, Joure en Lemmer. Naast lessen voor mensen met de ziekte van Parkinson worden er ook lessen gegeven gericht op mensen met niet-aangeboren hersenletsel en chronische pijn.

Over De Friesland

De Friesland heeft zo’n 550.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.

Persbericht De Friesland en Dans op Recept, september 2021